Zásady ochrany osobných údajov

Počas nákupu v našom obchode o vás zhromažďujeme informácie.

Čo zhromažďujeme a uchovávame

Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať:

 • Produkty ktoré ste si prezerali: tento údaj je používaný napr. na zobrazenie naposledy videných produktov
 • Poloha, IP adresa a typ prehliadača: toto použijeme na účely ako výpočet daní či poštovného
 • Adresa doručenia: tento údaj je používaný napr. na kalkuláciu poštovného pred zadaním a odoslaním objednávky!

Cookies budeme používať aj na sledovanie obsahu košíka, zatiaľ čo budete prechádať našu webovú stránku

Keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

 • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
 • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností
 • Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom
 • Nastavenie svojho účtu pre náš obchod
 • Dodržiavanie zákonných povinností, ktoré máme, napr. výpočet daní.
 • Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku.
 • Pošleme vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber.

Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach.

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu 10 rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy.

Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

Kto v našom tíme má prístup

Členovia nášho tímu majú prístup k informáciám, ktoré nám poskytnete. Napríklad administrátori, správcovia a kuriéri obchodu majú prístup k:

 • Informácii o objednávke akým spôobom čo bolo zakúpené, kedy a kde sa má odoslať.
 • Informácii o zákazníkovi, ako je vaše meno, e-mailová adresa a informácie o fakturácii a dodaní.

Členovia nášho tímu majú prístup k týmto informáciám, ktoré pomáhajú spracovávať objednávky, reklamácie a venovať sa vašim otázkam.

Čo zdieľame s ostatnými

Tieto informácie budú zdieľané s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našich služieb vo vzťahu k Vám, napr.

Platby

Prijímame platby prostredníctvom služby GPWebPay. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby GPWebPay vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje. 

Viac podrobností nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby GPWebPay.

Kontaktné informácie

Obchodné meno: MARI KIRI s. r. o.
Sídlo: Račianska 71, Bratislava – mestská časť Rača 831 02
IČO:35 847 417

Zodpovedný vedúci: Monika Fügersyová, +421 910 259 945, manager@marikiri.sk